Kanttkening

Bij wijze van uitzondering: een kanttekening bij de recensie in de Volkskrant

Ik ben uiteraard verguld met de prachtig geschreven en lovende bespreking van Daniƫlle Serdijn.
Aan het eind daarvan staat echter een vreemde opmerking over de volgens de recensente toegenomen zegginskracht van mijn werk: ‘Zou het ermee te maken kunnen hebben dat Rivieren niet werd uitgebracht bij Driessens vaste uitgeverij, Wereldbibliotheek, maar bij Van Oorschot?’
Dit suggereert ten onrechte, dat de uitgever bepalend is voor wat ik schrijf.
Zowel bij Uitgeverij Wereldbibliotheek als bij Van Oorschot worden mijn manuscripten uiterst professioneel en zorgvuldig geredigeerd, en ik prijs mij gelukkig, dat mijn werk in handen van deze twee voortreffelijke uitgeverijen is.
Ik citeer de opdracht in het door Van Oorschot prachtig vormgegeven Rivieren:
Voor Koen van Gulik, uitgever van de Wereldbibliotheek, aan wie ik mijn schrijverschap te danken heb.