‘De Beste en Slechtste Literaire Sex van 2012’.

Op www.recensieweb.nl heeft Daan Stoffelsen in dit verband ook een passage uit Vader van God op zijn groslijst gezet, natuurlijk die tussen God in de gedaante van de herder Dathan en de hoer Rahab …
http://recensieweb.nl/de-beste-en-slechtste-literaire-seks-van-2012-de-groslijst/

Ik had graag gezien, dat hij daarnaast ook de onderstaande scène had genomineerd:

Hun liefdesleven was vol verzwegen angst en afkeer.

Hij had Jezus naar bed gebracht en boog zich voorover om de kaars uit te blazen. Zijn gebaarde gezicht, nu van onderen belicht, leek op een masker. Maria lag stil. Hij tilde de lakens op, om haar te bezitten.

Zij legde een hand op zijn borst. Zij begeerde hem niet langer, al wilde ze dat het anders was; maar zelfs als zij wellust had kunnen veinzen, had hij dat als hoon ervaren omdat niet hij haar had ontmaagd maar Jezus, die van binnenuit het vlies had doorbroken.

Zijn zware lichaam, een oven van kracht en vermoeidheid, lag naast haar. Hij wilde haar strelen maar zijn ontzag was te groot.

Maria opende haar dijen en had het liefst gedaan alsof ze sliep om hem schuldloos in zich op te kunnen nemen, en hem ter wille te zijn. Maar zij was tot geen bedrog in staat, en hij te wantrouwend om bedrogen te worden. Ze ademden nauwelijks. Alle geluiden die zij samen waarnamen, waren beklemmend.

Jozefs hand pakte de hare en leidde hem omlaag. Samen hielpen zij vlees zich met vlees te verenigen. Zodra hij binnengedrongen was hernamen hun handen hun zelfstandigheid: die van Maria op het bedlaken alsof zij dood was, die van Jozef tot vuisten gebald waarop hij steunde, om niet op haar lijf te rusten. Jozef bevruchtte haar zoals men jaarlijks een graf beplant.

Een opmerking over ‘De Beste en Slechtste Literaire Sex van 2012’.

Reacties zijn gesloten.